CBT 2024

CBT 2024

Kościołami goszczącymi są Kościół Ewangelicki Berlina, Brandenburgii i śląskich Górnych Łużyc (EKBO) i Kościół Ewangelicko-Augsburski w Rzeczypospolitej Polskiej.

Pozostałymi uczestnikami są: Ewangelicki Kościół Czeskobraterski, Czechosłowacki Kościół Husycki, Śląski Kościół Ewangelicki Augsburskiego Wyznania, kościoły reformowane i luterańskie na Słowacji i Węgrzech, kościoły ewangelickie z AUstrii, Ewangelicko-Luterański Kościół Północnych Niemiec, Kościół ewangelicki w Niemczech Środkowych, Kościół Ewangelicko-Luterański Saksonii i Bawarii, Ewangelicki Kościół w Wirtembergii oraz kościoły regionalne.
Udział w Spotkaniu Chrześcijan Europy Środkowej-Wschodniej biorą także Kościoły Ewangelickie ze Słowenii, Rumunii i Ukrainy.


„Jako Kościół regionalny cieszymy się, że możemy gościć Dni Spotkań Chrześcijan 2024 we Frankfurcie nad Odrą/Słubicach wraz z diecezją wrocławską. Spotkanie, modlitwa i rozmowa umacniają współistnienie w społeczeństwie i w Kościele. Tego właśnie potrzebujemy tutaj, w sercu Europy. Zapraszamy teraz na tę uroczystość, ponieważ: „Nic nas nie rozdzieli!”.

.”

Nadinspektor generalny Theresa Rinecker, dyrektor prezydencka CBT 2024

„Moje serce jako biskupa diecezji diaspory jest przepełnione radością, że zostaliśmy zaproszeni do pomocy w organizacji spotkania chrześcijan we Frankfurcie nad Odrą i w Słubicach .
Każde spotkanie, które buduje więzi, umacnia pokój i pojednanie, jest radością.
Oto, czego potrzebujemy w naszych trudnych czasach i do czego jesteśmy powołani:
Dawać świadectwo wiary w miłości i szacunku. Dlatego z niecierpliwością czekam na czerwiec 2024 roku”.

.”

bp Waldemar Pytel
Motto Spotkania Chrześcijan Europy Środkowej i Wschodniej 2024

NIC NAS NIE ROZDZIELI – list do Rzymian, 8:39

Jako Kościoły Ewangelickie stajemy w obliczu wielu kryzysów na świecie.

Opowiadamy się za solidarnością i spójnością, przeciwko podziałom, roszczeniom do władzy, populizmowi i wojnie. Jako społeczność rozwijająca się, odważnie stoimy razem. Umacnia nas miłość Boga, która została nam dana w Jezusie Chrystusie. Przyjaźń polsko-niemiecka znajduje odzwierciedlenie we wspólnym zaproszeniu EKBO i Diecezji Wrocławskiej Kościoła Luterańskiego w Polsce, a także we włączeniu ekumenizmu regionalnego.

Struktura organizacyjna

Międzynarodowa Grupa Przygotowawcza (IVG) składa się z przedstawicieli Kościołów zaangażowanych w projekt.

Kościoły goszczące są odpowiedzialne za zaproszenia, sprawy techniczne i logistyczne oraz koordynację programu.

Utworzono następujące komitety: Zarządzanie, Finanse, Administracja, Public Relations, Grupa Przygotowawcza Frankfurt nad Odrą

Komitet zarządzający jest odpowiedzialny za zarządzanie treścią i działa jako źródło pomysłów i multiplikatorów. Liderzy i współliderzy opracowują program CBT w grupach roboczych.

Biuro jest odpowiedzialne za wdrożenie organizacyjne i realizację Spotkania Chrześcijan Europy Środkowo-Wschodniej. Wspiera multiplikatorów w programie, nawiązuje kontakt z mediami, prowadzi działania public relations we współpracy z regionalnymi Kościołami i regionami oraz jest odpowiedzialne za zarządzanie GA i pracami komitetu zarządzającego.

Wymiana, planowanie programu i wizyta na miejscu

Posiedzenie Międzynarodowej Grupy Przygotowawczej we Frankfurcie nad Odrą/Słubicach

Historia Spotkania Chrześcijan Europy Środkowej i Wschodniej 2024
Spotkanie Chrześcijan Europy Środkowej i Wschodniej powstało w 1991 roku w Görlitz z inicjatywy Ewangelickiego Kościoła Śląskich Górnych Łużyc dla Kościołów Partnerskich w Polsce i byłej Czechosłowacji. Od 2005 roku uczestniczą w nich również Kościoły Protestanckie ze Słowacji, Węgier i Austrii, a także regionalne Kościoły Bawarii i Saksonii. Z czasem Spotkanie Chrześcijan stało się Spotkaniem Chrześcijan Europy Środkowej i Wschodniej. 

W 2011 roku CBT zostało włączone do Niemieckiego Dnia Kościoła Ewangelickiego w Dreźnie. W czerwcu 2014 roku ewangeliccy chrześcijanie Europy Środkowo-Wschodniej spotkali się we Wrocławiu. Cztery lata później, w lipcu 2016 r., spotkanie odbyło się w Budapeszcie na zaproszenie Luterańskiego Kościoła Węgier. Planowane na 2020 r. spotkanie w Grazu musiało zostać odwołane z powodu pandemii koronawirusa.