Impressum

Wydawca
Kościół Ewangelicki Berlina, Brandenburgii i śląskich Górnych Łużyc
Georgenkirchstraße 69
10249 Berlin
Tel: (+49) 30 24344 121

Kontakt
Prezes Konsystorza  Anke Poersch
Superintendent dr Christina-Maria Bammel

Numer identyfikacyjny VAT : DE 315899941

Odpowiedzialność za treść zgodnie z § 18 ust. 2 MStV [Umowa o modernizacji porządku medialnego w Niemczech]

Kierownik ds. PR      
Amet Bick
Tel: (+49) 30 24344 328
a.bick(at)ekbo.de


 
Kościół Ewangelicki Berlina, Brandenburgii i śląskich Górnych Łużyc jest instytucją publiczną. Reprezentowany w kwestiach ogólnych przez Prezes Konsystorza, Panią Anke Poersch.

Teksty

Kościół Ewangelicki Berlina, Brandenburgii i śląskich Górnych Łużyc

Obrazy

O ile nie określono inaczej: EKBO.