Prywatność

EKBO dba o ochronę danych osobowych użytkowników – niniejsza strona służy wyjaśnieniu, w jaki sposób przetwarzamy przekazywane nam dane osobowe. Stała optymalizacja naszej strony internetowej jest dla nas bardzo ważna. W związku z tym dane informatyczne są przechowywane w celu rejestrowania tendencji i tworzenia statystyk. Dane te są również wykorzystywane do identyfikacji i śledzenia nieautoryzowanych prób uzyskania dostępu do naszego serwera internetowego. Zarejestrowane dane są przechowywane i analizowane w przypadku próby uzyskania nieautoryzowanego dostępu. Analiza jest przeprowadzana przez pracowników EKBO. Wszyscy pracownicy zapoznali się z przepisami o ochronie danych osobowych i zostali zobowiązani do ich przestrzegania.

Ustawa o ochronie danych w Kościele Ewangelicko-Augsburskim w Niemczech umożliwia użytkownikowi kontrolę nad sposobem przetwarzania przez nas jego danych osobowych poprzez przekazywanie informacji i powiadomień oraz możliwość samodzielnego korygowania, usuwania i blokowania danych. Użytkownik ma w każdej chwili prawo do uzyskania informacji o przechowywanych danych osobowych, ich pochodzeniu i odbiorcach oraz celu przetwarzania danych, a także prawo do korekty, blokowania lub usunięcia tych danych. W tym celu prosimy o kontakt z naszym serwisem: homepage-service(at)ekbo.de

Administrator danych osobowych

Konsystorz

Georgenkirchstraße 69

10249 Berlin

Reprezentowany przez Prezes Konsystorza, Panią Anke Poersch.

praesident(at)ekbo.de

Telefon: 0049 30 24344 240

Pytania dotyczące ochrony danych

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących ochrony danych należy skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych

Johannes Kellner

Konsystorz Kościoła Ewangelickiego Berlina, Brandenburgii i śląskich Górnych Łużyc

Georgenkirchstraße 69

10249 Berlin

Telefon: 030 24344 510

datenschutz.konsistorium(at)ekbo.de

Organem nadzorczym ds. ochrony danych jest:

Pełnomocnik ds. ochrony danych Kościoła Ewangelickiego w Niemczech

Oddział w Berlinie

Invalidenstraße 29

D-10115 Berlin

Telefon: 0049 30 20051 570

Faks: 0049 30 20051 5720

ost(at)datenschutz.ekd.de

Internet:  https://datenschutz.ekd.de/

Polityka cookies

Na stronie EKBO nie są używane żadne pliki Java ani Active-X, natomiast JavaScript jest używany tylko wtedy, gdy jest to konieczne. Pliki cookie są ustawiane w celu zapisania funkcji zmiany rozmiaru czcionki, nie zawierają żadnych danych osobowych i nie są analizowane. W przypadku wyłączenia plików cookie rozmiar czcionki można zmienić tylko za pomocą przeglądarki. Fora, na których użytkownicy mogą się rejestrować, także wykorzystują pliki cookie. Użytkownicy mogą sami zdecydować, czy pliki cookie mają być przechowywane na stałe, czy usuwane po każdej sesji.

Większość przeglądarek automatycznie akceptuje pliki cookie. Użytkownik może skonfigurować przeglądarkę tak, aby informowała o stosowaniu plików cookie. Dzięki temu korzystanie z plików cookie jest bardziej przejrzyste. Użytkownik może również zablokować możliwość instalowania plików cookie poprzez odpowiednie skonfigurowanie ustawień przeglądarki.

Rejestracja

W przypadku uzyskania dostępu do strony internetowej odpowiednie dane dostępu są przechowywane z wyżej wymienionych względów bezpieczeństwa i statystycznych. Profile użytkowników nie są tworzone. Żadne dane nie są przekazywane stronom trzecim, nawet we fragmentach. W zależności od używanego protokołu dostępu, protokół danych zawiera informacje o następującej treści:

  • adres IP komputera żądającego
  • data i godzina żądania
  • metoda dostępu/funkcja żądana przez komputer wysyłający żądanie
  • wartości wejściowe przesłane przez komputer wysyłający żądanie (np. wpisy formularza)
  • status dostępu do serwera WWW (plik przesłany, plik nie znaleziony, polecenie nie wykonane…)
  • nazwa żądanego pliku (URL) i, w stosownych przypadkach, ścieżka sieciowa, z której zażądano pliku lub zainicjowano żądaną funkcję (referrer).

Wprowadzenie danych osobowych lub biznesowych (np. w kontekście osobistej rejestracji, zamówienia, żądania lub komunikacji) jest dobrowolne.

Bezpieczeństwo wiadomości e-mail

Jeśli użytkownik wyśle do nas wiadomość e-mail, jego adres e-mail zostanie wykorzystany wyłącznie do korespondencji z użytkownikiem.

Linki

Nasza strona internetowa zawiera linki do innych stron internetowych. Nie mamy wpływu na ich zawartość i przestrzeganie przepisów o ochronie danych przez ich operatorów.

Wtyczki mediów społecznościowych

Niektóre z naszych podstron korzystają z wtyczek mediów społecznościowych (YouTube i Twitter). W takim przypadku dane osobowe użytkowników są przekazywane dostawcom tych usług (tj. firmom Google LLC i X Corp.. zarejestrowanym w USA) ( co najmniej adresy IP). Aktualnie pracujemy nad zminimalizowaniem tego zjawiska i w przyszłości chcemy uzyskać dostęp do treści z mediów społecznościowych całkowicie bez integracji tych wtyczek. Na naszej stronie głównej nie są używane żadne wtyczki mediów społecznościowych.

Mapy Google

Ta strona korzysta z produktu Google Maps firmy Google Inc do planowania tras. Google Maps jest obsługiwane przez Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Korzystając z tej witryny, użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie automatycznie zbieranych danych przez Google Inc, jej przedstawicieli i osoby trzecie.

Warunki korzystania z Map Google można znaleźć tutaj: www.google.com/intl/de_de/help/terms_maps.html

Wykorzystanie danych osobowych i celowość

Wszystkie dane osobowe gromadzone w ramach usług internetowych będą gromadzone, przetwarzane i wykorzystywane zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych wyłącznie w celu realizacji tej usługi oraz w celu ochrony naszych własnych uzasadnionych interesów w odniesieniu do informacji, porad i wsparcia naszych gości oraz projektowania naszych usług w oparciu o potrzeby. EKBO będzie przekazywać dane osobowe instytucjom (organom) uprawnionym do otrzymywania informacji, jeżeli EKBO będzie do tego zobowiązane na podstawie przepisów prawa lub na mocy orzeczenia sądowego. Jeśli nie zostanie to zabronione na mocy orzeczenia sądowego, poinformujemy użytkownika o takim przekazaniu.

Nagrania foto/wideo i streaming

W ramach naszych działań prasowych i public relations podczas wydarzeń i spotkań będą robione zdjęcia i filmy bądź publikowane online za pośrednictwem transmisji na żywo, na których użytkownik może być widoczny. Użytkownik może sprzeciwić się nagrywaniu i/lub publikacji.

Jeśli użytkownik chce sprzeciwić się wykorzystywaniu jego wizerunku, wystarczające jest wysłanie do nas krótkiej wiadomości pocztą elektroniczną lub tradycyjną w dowolnym momencie. Dane kontaktowe znajdują się w stopce redakcyjnej.

Proces przekazywania darowizn

Niniejsza strona internetowa korzysta z narzędzia do przekazywania darowizn kollekte.app firmy Digital.Wolff, Plötz & Co GmbH, które jest zintegrowane za pośrednictwem iFrame, elementu pomocniczego z bezpośrednim linkiem do wprowadzania danych na stronie internetowej  kollekte.app.

Domyślnie, kollekte.app używa tylko lokalnej pamięci podręcznej przeglądarki użytkownika do przechowywania danych tylko tak długo, jak jest to potrzebne dla bieżącego procesu. Po zakończeniu bieżącego procesu wprowadzone dane nie będą już przechowywane przez kollekte.app. Dezaktywacja pamięci podręcznej przez użytkownika nie prowadzi do ograniczenia funkcjonalności kollekte.app.

Podczas przetwarzania darowizny gromadzone są tylko informacje niezbędne do zakończenia bieżącego procesu płatności z udziałem dostawcy usług płatniczych VR Payment. W przypadku darowizny kartą kredytową są to informacje o karcie oraz dane adresowe posiadacza karty. W przypadku darowizny za pomocą polecenia zapłaty SEPA są to informacje o koncie, a także dane adresowe posiadacza konta.Gromadzenie danych adresowych w sprawie regulacji usług płatniczych i dostawców usług płatniczych odbywa się w oparciu o dyrektywę PSD2 [Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2366 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego]. Wprowadzone dane są przekazywane bezpośrednio do dostawcy usług płatniczych VR Payment, Konsystorz może je zobaczyć. Digital.Wolff przechowuje i wykorzystuje dane zgodnie z wytycznymi prawnymi dotyczącymi przetwarzania i rozliczania płatności.

Co do zasady, dane są przekazywane stronom trzecim tylko wtedy, gdy jest to konieczne do realizacji umowy i/lub istnieje prawny obowiązek ich przekazania w indywidualnych przypadkach.

Newsletter

Jeśli użytkownik dokonał rejestracji do newslettera, podając swój adres e-mail, adres ten będzie przez nas wykorzystywany do momentu rezygnacji z subskrypcji newslettera. Dane te są przechowywane w formularzu kontaktowym i są zapisywane podczas rejestracji w celu otrzymywania newslettera:

– Imię (opcjonalnie)

– Nazwisko (opcjonalnie)

– adres e-mail

Rejestracja do naszego newslettera odbywa się w tzw. procesie double opt-in. Oznacza to, że po rejestracji użytkownik otrzyma wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie rejestracji. Potwierdzenie to jest konieczne, aby zapobiec rejestracji przy użyciu adresów e-mail innych osób. Rejestracja do newslettera jest protokołowana, w celu udowodnienia procesu rejestracji zgodnie z wymogami prawnymi. Obejmuje to zapisywanie czasu rejestracji i potwierdzenia, a także adresu IP.

Użytkownik może w dowolnym momencie zrezygnować z otrzymywania naszego newslettera, tj. odwołać swoją zgodę. Link do anulowania subskrypcji biuletynu znajduje się na końcu każdego biuletynu. Po anulowaniu subskrypcji dane osobowe zostaną usunięte.

Formularz kontaktowy

Jeśli użytkownik prześle nam zapytanie za pośrednictwem formularza kontaktowego, jego dane z formularza zapytania, w tym podane tam dane kontaktowe, będą przechowywane przez nas w celu przetworzenia zapytania oraz w przypadku dalszych zapytań. Nie przekazujemy tych danych bez zgody użytkownika.

Bezpieczeństwo

EKBO stosuje środki bezpieczeństwa o charakterze technicznym i organizacyjnym w celu ochrony udostępnionych danych przed przypadkową lub celową modyfikacją lub uzyskaniem dostępu przez osoby nieupoważnione. Nasze środki bezpieczeństwa są stale ulepszane zgodnie z postępem technologicznym.

Matomo

EKBO wykorzystuje Matomo (dawniej PIWIK), oprogramowanie open source do statystycznej analizy dostępu użytkowników. Matomo wykorzystuje pliki cookie, które są plikami tekstowymi umieszczanymi na komputerach użytkowników, aby pomóc witrynie analizować sposób korzystania z niej przez użytkowników. Informacje generowane przez plik cookie na temat korzystania z tej witryny są przechowywane na serwerze dostawcy w Niemczech. Adres IP jest anonimizowany natychmiast po przetworzeniu i przed zapisaniem. Oprogramowanie jest ustawione w taki sposób, że adresy IP nie są przechowywane w całości, ale 2 bajty adresu IP są maskowane (np. 192.168.xxx.xxx). W ten sposób nie jest już możliwe przypisanie skróconego adresu IP do komputera wywołującego.

Zmiany

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany oświadczenia o ochronie danych w celu dostosowania go do zmienionej sytuacji prawnej lub w przypadku zmian w usłudze i przetwarzaniu danych. Dotyczy to jednak wyłącznie oświadczeń o przetwarzaniu danych. O ile wymagane są zgody użytkowników lub elementy oświadczenia o ochronie danych zawierają postanowienia dotyczące stosunku umownego z użytkownikami, zmiany będą wprowadzane wyłącznie za zgodą użytkowników. Użytkownicy są proszeni o regularne zapoznawanie się z treścią polityki prywatności.